IT Support til skoler

 

IT Tech Support Service (ITTSS) vedligeholder IT-udstyr til undervisningsbrug og lærernes PCere og yder IT-support til skoler.

ITTSS udarbejder skolens IT-strategi side om side med skolen. En strategi, som lever op til skolepolitik i Gladsaxe Kommune 2012-2015

Gladsaxe Kommunes Skolepolitik understøtter bl.a., en målrettet tilrettelæggelse af undervisningen og et mere variereret læringsmiljø.

ITTSS:

  • Virkeliggør skolens visioner og mål, således at skolen drives effektivt med understøttelse af digitale læremidler
  • Sørger for den bedst mulige langsigtede løsning for IT-opgaver
  • Tilpasser løbende IT-løsninger til de ændringer, der sker i skolens organisation
  • Prioriterer hurtig tilbagemelding, når vi reagerer på skolens behov
  • Hjælper skolen med at gennemføre de rigtige opdateringer, så IT-systemet hele tiden er tidssvarende
  • Kommunikerer på almindelig dansk, uden IT-jargon, så alle forstår opgaven og løsningen
  • Følger den globale udvikling på IT- området indenfor undervisning og henter inspiration i f.eks. TED og KHAN Academy

Det giver ro i sindet og en følelse af lettelse, når alt fungerer, som det skal.

Vi tilbyder en reel fast lav pris – dermed er prisen kendt og skolen kan bedre udarbejde et budget, der holder.